Velkommen til Godkendt til Drikkevand

Dette er hjemmesiden for ordningen Godkendt til Drikkevand.

Her skal du ansøge om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand, der skal markedsføres i Danmark. Lovgrundlaget for ordningen kan du læse under menuen Lovgivning.

Skal du indsende en ansøgning, skal dette ske via vores elektroniske ansøgningsskema, som du finder her.

Du skal være opmærksom på, at der til ansøgningen skal vedhæftes en del dokumentation, fx tegninger, versionslister, materialeoplysninger og testdokumentation mm. Du skal have dokumentationen udarbejdet, inden du går i gang med at udfylde selve ansøgningsskemaet. Du kan finde gældende vejledninger og skabeloner til brug for ansøgningen her.

Velkommen til Godkendt til Drikkevand